Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir?

Öğretmenlik Meslek Kanuna Göre;

Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile birlikte ilgili yönetim görevlerini de üstlenen özel bir ihtisas mesleği olarak kanunda tanımlanmıştır. Öğretmenler bu görevlerini ifa ederken milli eğitimin temel ilke ve amaçları ile birlikte öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak yerine getirmekle yükümlü olacak. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere öğretmenlerin çalışma şartları düzenlenecek. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminin ardından “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrılacaktır.

Öğretmen adaylarında özel alan eğitimi/pedagojik formasyon, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecektir. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bu şartlara denk kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilecektir.

Öğretmenlik Meslek Kanuna Göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları;

Öğretmenlik Meslek Kanunu MADDE 6

 1. Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
  • Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
  • Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,
 2. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.
 3. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.
 4. Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.
 5. Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.
 6. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.
 7. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
 8. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

Öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

Anahtar Kelimeler: