Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi hem kiracı hem de kiraya veren açısından büyük önem arz eden sonuçlar doğurmaktadır. Hukuki prosedürlerin doğru işletilmesi de oldukça önemlidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, genel yapısı itibari ile kiracıyı koruyan bir yaklaşım göstermektedir. Ayrıca kiraya verene de belirli durumlarda kiracının tahliyesi verilmiştir.

Tahliye taahhütnamesi hem kiracı hem de kiraya veren açısından büyük önem arz eden sonuçlar doğurmaktadır. Hukuki prosedürlerin doğru işletilmesi de oldukça önemlidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, genel yapısı itibari ile kiracıyı koruyan bir yaklaşım göstermektedir. Ayrıca kiraya verene de belirli durumlarda kiracının tahliyesi verilmiştir.

Kira sözleşmesinin belirli süre için yapılması, ilgili taşınmazın kira süresi sonunda geri verileceği anlamı taşımamaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kiracıyı koruyan bir yaklaşımda bulunarak süre sonunda sözleşmeyi sonlandırma hakkını kiracıya vermiştir. Kiracı, kira bedeli ödemeye devam ettiği müddetçe ilgili taşınmazı kullanmaya devam etme hakkına sahiptir. Kiraya verene bu hak tanınmamıştır.

Bu konuda istisna oluşturacak şey ise tahliye taahhütnamesidir. Kiracı, belirlenen süre sonunda veya başka bir tarihte taşınmazın terk edileceği şartlarına uyarak bir tahliye taahhütnamesi ile beyan ederse kiraya veren belirlenen tarihte kiracıyı çıkartabilir.

Kiracı tahliyesinin birçok yolu bulunmaktadır. Yazılı tahliye taahhütnamesi bunlardan birisidir. Yazılı tahliye taahhütnamesinde kiracı, belirli bir tarihte kiralanan taşınmazı terk edeceğini beyan eder. Bu beyan Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinde kiracı tahliyesi yollarında tahliye taahhütnamesi imkanına değinilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Tahliye taahhütnamesi tek başına kiracı çıkarma imkânı sağlamamaktadır. Kiracının tahliyesini sağlamaya yönelik hukuki imkanların kullanılması hakkını tanır. Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesindeki düzenleme ile elinde geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunan kişiye iki imkân tanımaktadır. Bu imlanlar;

  • Bu imkanlardan birincisi dava açmak sureti ile kiracı çıkarmaktır. Bu dava ise tahliye davasıdır. Kanunda belirtildiği üzere tahliye davası, tahliye taahhütnamesinde kiracının ilgili taşınmazı boşaltmak için beyan ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde mutlaka açılmalıdır.
  • İkincisi ise icraya başvurmaktır. İcra Dairesi yolu ile tahliye taahhütnamesine dayanılarak kiracının tahliyesi sağlanır.
    Her iki süreçte de teknik hukuki bilgi gerekmektedir. Bundan dolayı ilgili süreç içerisinde avukatın hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesinin yararı olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhüdüne dayanan bir tahliye davası genellikle uzun sürmemektedir. Ancak yine de bu soruya net bir cevap vermek doğru olmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi bazı şartların varlığına bağlıdır. Bu şartların tamamı kanuni düzenlemelere dayanmamaktadır. Yargı uygulamasında kabul edilen ve uyulmaması halinde tahliye taahhütnamesini geçersiz kılan nedenler de söz konusudur.

Tahliye Taahhütnamesi Şartları Nelerdir?

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı şekle tabidir.
  • Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından bizzat yahut bu konuda özel olarak yetkilendirdiği temsilcisi tarafından verilebilir.
  • Tahliye taahhütnamesinde taşınmazın boşaltılacağı tarihin belirlenmiş olması gerekir.
  • Tahliye taahhütnamesi verilirken kişinin iradesi serbest olmalı, sakatlanmış olmamalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin imzalanması sırasında yahut imzalanmadan önce verilmişse geçersiz olur.