Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yabancılar Hukuku

Türkiye’de süresiz oturum izni almak isteyen yabancılar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilmiş olan şartlara uygun olması halinde uzun dönem oturma izni alabilirler. Uzun dönem oturma izni İçişleri Bakanlığı onayı ile valilik tarafından verilmektedir.

Uzun dönem oturma izni ibaresi ile süresiz oturum izni kastedilmektedir. Türkiye’de kesintisiz bir şekilde sekiz yıl oturma izni ile kalmış veya Göç Politikaları Kurulu’nun belirlemiş olduğu şartları sağlayan yabancılar, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile valilikler aracılığıyla oturma izni alabilirler. Ancak önemli bir husus belirtilmeli ki; mülteci, şartlı mülteci ya da ikincil koruma statüsü ile ülkede kalan kişilerin uzun dönem oturma iznine geçiş hakları bulunmamaktadır. Bununla birlikte insani oturma izni sahipleri ile geçici koruma sağlananlar bakımından da uzun dönem oturma iznine geçişleri söz konusu değildir.

Uzun Dönem Oturma İzninin Şartları Nelerdir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 43. maddesinde uzun dönem oturma izni alınabilmesi yabancıların sağlaması gereken şartlar düzenlenmiştir. Bu Şartlar şöyledir;

  • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak,
  • Kesintisiz bir şekilde en az sekiz yıl süresince oturma izni ile Türkiye’de kalmış olmak,
  • Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak,
  • Kişinin kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayabilecek yeterli ve düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak,
  • Kamu güvenliği veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturmamak.